HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHÊ LẦN THỨ XVI Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

12/05/2023 - Trường đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch

PHIÊN CECICS

GIẢNG ĐƯỜNG 303 – LẦU 3 – KHU A2

Thời gian: 08 giờ 00 tới 12 giờ 00, ngày 12 tháng 05 năm 2023

Chủ Tọa Đoàn:
TS.BS. NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THƯ
BS CK2. BÙI PHAN QUỲNH PHƯƠNG
BS CK2. TRỊNH TRUNG TIẾN
Thư ký: CN. Châu Thị Kiều Chinh

NỘI DUNG BÁO CÁO

08g10: Chương trình huấn luyện bệnh nhân chuẩn thành Assessor tại CECICS.
ThS.ĐD. Cao Thị Ngọc Bích


08g25: Vai trò của mô phỏng lâm sàng trong giáo dục y khoa.
BS. Nguyễn Thị Mỹ Linh


08g40: Phòng chức năng và không gian tại trung tâm mô phỏng lâm sàng: khuyến nghị quốc
tế và thực tế tại trung tâm kỹ năng và sáng tạo mô phỏng lâm sàng (CECICS).
CN. Nguyễn Công Thành


08g55 Thảo luận
10g00 Giải lao


10g15: Ứng dụng mô hình nội soi thực tế ảo ENDOVR trong huấn luyện kỹ năng nội soi
tiêu hóa trên & những nhận xét ban đầu .
CN. Đỗ Bảo Hoàng


10g30: Nhận xét kết quả điều trị ngoại khoa chấn thương ngực tại Bệnh viện Nhân Dân 115.
ThS.BS. Nguyễn Minh Luân