Hội nghị Da liễu học Mekong lần V

18/11/2022 - Địa điểm: Khách sạn Mương Thanh Luxury Cần Thơ. Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Kính gửi: Hội Da liễu Việt Nam
 
Nhằm nâng cao kiến thức, bổ sung thông tin, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý da thẩm mỹ trong da liễu. Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị khoa học năm 2022 với các nội dung như sau:
 
1. Tên Hội nghị: Hội nghị Da liễu học Mekong lần V – Hội nghị Khoa học Bệnh viện Da liễu Thành phố Cần Thơ lần III.
 
2. Chủ đề: Những tiến bộ trong điều trị da thẩm mỹ
 
3. Thời gian: 8h00, ngày 18/11/2022 (thứ 6).
 
4. Hình thức: Trực tiếp.
 
5. Địa điểm: Khách sạn Mương Thanh Luxury Cần Thơ. Khu E1, Cồn Cái Khế, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
 
6. Báo cáo viên: Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên ngành Da liễu và thẩm mỹ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các đơn vị Da liễu trên toàn quốc.
 
7. Đại biểu: số lượng dự kiến là 300 người (là các cán bộ y tế đang công tác trong chuyên ngành Da liễu trên toàn quốc).
 
8. Đăng ký bài báo cáo:
– Nội dung báo cáo:
+Cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh da, da thẩm mỹ.
+ Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ.
– Thể thức bài báo cáo:
+ Bài viết cần trình bày ngắn gọn (250-300 từ)
+ Trình bay trên Phần mềm Microsoft Office Word; Font chữ “Time New Roman”; Cỡ chữ: 13; Spacing (before, after): 0pt; Line spacing: chế độ multipile 1,3; Căn lề mỗi chiều 3cm.
+ Tiêu đề: CHỮ IN HOA, ĐẬM; Cỡ chữ 14.
+ Họ và tên tác giả, chức danh, học vị: chữ in đậm, nghiêng, căn lề phải, để không quá 3 tên tác giả.
– Thời hạn và địa chỉ gửi bài báo cáo:
+ Gửi đăng ký: tên đề tài, bài tóm tắt, lý lịch khoa học trước ngày 21/9/2022.
+ Gửi bài toàn văn: trước ngày 12/10/2022.
+ Bài đăng ký báo cáo vui lòng gửi về Ban tổ chức bằng email theo địa chỉ: bvdl.khtl@gmail.com
 
9. Thông tin liên hệ:
Mọi chi tiết liên quan đến Hội nghị, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch tổng hợp, ĐT: 02923.839.279 – 0946.346.677 (DS Hạnh Đoan) hoặc email: bvdl.khth@gmail.com.
Ban tổ chức xin được chào mừng và rất mong sự tham gia của các cá nhân, đơn vị và Quý vị đại biểu đến với Hội nghị Da liễu học Meking lần V – Hội nghị Khoa học Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ lần III.
 
Nguồn: https://dalieu.vn/thu-moi-tham-gia-bao-cao-hoi-nghi-da-lieu-hoc-mekong-lan-thu-5-hoi-nghi-khoa-hoc-da-lieu-thanh-pho-can-tho-d3556.html